Aktualności

Kolejne torowisko do modernizacji

Miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji zmodernizuje kolejny odcinek torowiska tramwajowego -  od pl. Chrapka do ul. Podgórnej.


Będzie to już czwarte i zarazem ostatnie z pakietu zadań modernizacyjnych w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”,współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń.W ramach projektu realizowanych jest osiem zadań: m.in. budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar, modernizacje torowisk, zakup autobusów hybrydowych i elektrycznych wraz z infrastrukturądo ładowania, zakup taboru tramwajowego niskopodłogowegoi zakup pojazdów technicznych.

Obecnie uruchamiany jest przetarg na realizację zadania „Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Pl. Bp. Chrapka do ul. Podgórnej wraz z przebudową układu drogowego i infrastruktury wodociągowej”. Zgodnie z procedurami obowiązującymi przy ogłaszaniu postępowań przetargowych na zadania realizowane przy udziale środków z UE, najpierw, 5 listopada 2021 r., dokumentacja przetargowa została przesłana do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a dzisiaj (10 listopada), będzie również zamieszczona na platformie zamówieniowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

Zakres zadania obejmuje modernizację prawie 1,2 tys. metrów toru pojedynczego torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku ul. Warneńczyka od ronda bp. Chrapka do przejazdu torowo-drogowego ulicy Podgórnej i Kościuszki.

W celu osiągnięcia poprawy komfortu i jakości podróży komunikacją miejską zastosowane zostaną odpowiednie technologie i rozwiązania konstrukcyjne, których efektem będzie zmniejszenie hałasu i drgań generowanych przez przejeżdżające tramwaje. Modernizowane torowisko będzie wykonane w większości w technologii zielonego torowiska (ponad 735 mtp).  Ponadto wyremontowane zostaną perony, tramwajowe, a na przystankach zamontowane będą tablice informacji pasażerskiej.
Dużą zmianą będzie przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe, dwupasmowe. To rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo na tym obszarze. Ponadto wyremontowane zostaną chodniki, jezdnie, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe.

Oferty można składać do 13 grudnia 2021 r. na realizację zadania wykonawca będzie miał  12 miesięcy.

Warto przypomnieć, ze obecnie w Toruniu, w ramach tego samego projektu, trwa już modernizacja trzech odcinków torowisk: w ciągu ul. Bydgoskiej, na Szosie Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego i na ul. Broniewskiego pomiędzy ul. Sienkiewicza i Reja. Ten ostatni fragment jest częścią większego zakresu, który obejmuje odcinek od pl. Niepodległości do ul. Reja. Prace w ciągu ul. Kraszewskiego zostały zakończone w maju br., a obecnie prowadzone są na ul. Broniewskiego, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sienkiewicza i Reja (włącznie z tym skrzyżowaniem). Wykonawcą prac na trzech modernizowanych odcinkach torowisk jest firma Balzola. Koszt wyniesie łącznie ok. 104,6 mln zł brutto.