Aktualności

Dostawa nowych wozów technicznych dla MZK

Już niedługo flota pojazdów technicznych MZK powiększy się o 2 specjalne maszyny służące do:

- czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowisk i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych;

- czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej.

 W chwili obecnej trwa nabór ofert w przetargu nieograniczonym na ww. dostawę, który został ogłoszony 6.02.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu można odnaleźć  <tutaj>.