Aktualności

Porządkują teren, usuwają kolizje

Zakończyły się prace rozbiórkowe na al. 700-lecia Torunia. Obszar ten jest porządkowany w ramach budowy nowej linii tramwajowej do osiedla Jar. Powstanie tam nowa kanalizacja deszczowa oraz odcinek trasy Staromostowej. Niedługo rozpocznie się usuwanie kolizji sieci podziemnych, a 15 listopada - rozbiórka nawierzchni parkingu przy „Biedronce”, co spowoduje jego wyłączenie z użytkowania.
 


Budowa linii tramwajowej do osiedla Jar rozpoczęła się 4 października 2021 r. od porządkowania terenów na al. 700-lecia Torunia. Przez ten obszar, na odcinku od ul. Bema do ul. Dekerta, przebiegać będzie fragment Trasy Staromostowej. Zadanie to od wielu lat było w planach Miasta i ostatecznie część nowej drogi zostanie zrealizowana w ramach poprowadzenia tramwaju do osiedla Jar. W al. 700-lecia Torunia położona zostanie także nowa kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Bema do pl. Niepodległości oraz w śladzie łącznika pomiędzy al. 700-lecia Torunia a Szosą Chełmińską (przy targowisku miejskim). Jej zadaniem będzie odwodnienie Szosy Chełmińskiej, a co za tym idzie - nowego torowiska
 
Prace na al. 700-lecia Torunia rozpoczęły się od rozbiórek i uporządkowania terenu. Wyburzono tam kilka opuszczonych, zaniedbanych i zagrażających bezpieczeństwu budynków i usunięto część dziko rosnącej roślinności. Większość stanowiły drzewa o średnicy poniżej 30 cm, krzewy oraz samosiejki.
 
Planowane  jest dokonanie nasadzeń zastępczych, w tym 217 drzew, po zrealizowaniu całego zakresu budowy al. 700-lecia Torunia, która to inwestycja zostanie wykonana w przyszłości. Projekt zagospodarowania zieleni przewiduje lokalizację nasadzeń na obszarach zielonych wzdłuż całej projektowanej al. 700-lecia Torunia.

Prace związane z porządkowaniem placu budowy już się zakończyły. Obecnie zdejmowana jest wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej. Taki zabieg nazywa się odhumusowaniem i stosuje się go w celu zabezpieczenia cennych przyrodniczo warstw gleby.
 
W tym tygodniu rozpoczną się roboty związane z usunięciem kolizji energetycznych i gazowych.

Co ważne, od 15 listopada parking przy sklepie Biedronka zostanie całkowicie wyłączony z użytkowania z powodu rozbiórki nawierzchni.