Aktualności

Nowa trakcja, zielone torowiska i autobus za tramwaj

W Toruniu trwają prace przy modernizacji trzech odcinków torowisk tramwajowych:  w ciągu ul. Bydgoskiej, na ul. Broniewskiego pomiędzy ul. Sienkiewicza i Reja i na Szosie Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego. W związku z robotami od 15 listopada br. na odcinku od al. Solidarności do pętli „Olimpijska” planowane jest wyłączenie ruchu tramwajowego i wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.


W ciągu Szosy Lubickiej, na odcinku od ul. Ślaskiego do pl. Sybiraków, zakończono wszystkie prace przy układaniu zielonego torowiska i rekultywacji terenów zielonych po południowej i po północnej stronie torów.

Na odcinku od pl. Sybiraków do pl. Daszyńskiego, ułożono warstwę kruszywa i wylano płytę podtorową. Na skrzyżowaniu Szosy Lubickiej z ul. Rydygiera wykonano nawierzchnię z płyt prefabrykowanych. Aktualnie trwa kotwienie i spawanie szyn, a samo torowisko wypełniane jest humusem. Po stronie północnej (od strony osiedla Rubinkowo) trwa budowa przystanku „Rydygiera”.


Rekultywację przejdą tereny zielone na północ od torowiska, w obrębie pl. Sybiraków i skrzyżowania ul. Rydygiera z Szosą Lubicką. Pojawią się tam nowe nasadzenia traw ozdobnych i roślin – berberysu, pięciornika, tawuły japońskiej i irgi.


W związku z pracami w ciągu Szosy Lubickiej od 15 do 24 listopada 2021 r. planowane jest wyłączenie ruchu tramwajowego na odcinku od al. Solidarności do pętli „Olimpijska” i wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej. Potem tramwaje będą jeździły już po obu torach.


Szczegóły dotyczące wprowadzenia zastępczej komunikacji miejskiej, w tym nowe rozkłady jazdy, podamy wkrótce. Obecnie pracują nad nimi służby miejskie.

 

Wyłączenie ruchu tramwajowego jest konieczne ze względu na charakter prac na torze północnym (od strony osiedla Rubinkowo): montażu sieci trakcyjnej, demontażu rozjazdów tymczasowych z torowiska (tzw. przewiązek), przy ul. Ślaskiego i przy pl. Daszyńskiego, połączenia nowo budowanego toru północnego z istniejącą siecią torów, wypełnienia międzytorza warstwą humusu i montażu systemu nawadniania zielonego torowiska.


W ciągu ul. Broniewskiego ułożono ostatnie płyt prefabrykowane na przejściu dla pieszych Broniewskiego/Kochanowskiego. Wykonano regulację wysokościową włazów studni drenażowych w międzytorzu. W ul. Broniewskiego, za skrzyżowaniem z ul. Reja, ustawiano wysokościowo szyny i rozjazdy.


Na torowisku zlokalizowanym w ul. Reja, do krawędzi ul. Broniewskiego, ułożono szyny i rozjazd, a obecnie trwa ich przygotowanie do spawania. Po stronie południowej skrzyżowania ulic Broniewskiego i Reja prowadzone są roboty brukarskie.


Trwa montaż smarownic torowych i systemu sterowania zwrotnicą, a także prace związane z budową sygnalizacji świetlnej po stronie północnej skrzyżowania. W najbliższym czasie planowane jest betonowanie górnej płyty torowej w rejonie skrzyżowania Reja/Broniewskiego.

 

W ciągu ul. Bydgoskiej zmodernizowane zostanie ponad 2,5 km toru pojedynczego. Odcinek ten niemal w całości stanie się nowym, zielony torowiskiem. Nie będzie go tylko w miejscach przystanków i przejazdów drogowo-torowych. Łącznie zielone torowisko będzie miało ponad 1320 metrów bieżących.


Zielone torowisko jest już gotowe, posiano na nim trawę. Teraz pozostaje czekać do wiosny, aż się zazieleni. Obecnie układana jest sieć trakcyjna, trwa także przebudowa kanalizacji deszczowej i ciepłociągu, usuwanie kolizji wodociągowej oraz odtworzeniowe prace brukarskie. 

 

Wykonawcą prac na trzech modernizowanych odcinkach torowisk jest firma Balzola. Koszt wyniesie łącznie ok. 104,6 mln zł brutto.