Aktualności

Toruń zmodernizuje torowiska tramwajowe

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu rozstrzygnął przetarg na modernizację trzech odcinków torowisk tramwajowych. Roboty budowlane wykona Balzola Polska za łączną kwotę ponad 100 milionów złotych. Realizacją zamówienia było zainteresowanych aż sześciu wykonawców. Realizacja wszystkich trzech części zamówienia potrwa 21 miesięcy.

Przetarg ogłoszono 3 marca 2020 r. Postępowaniem przetargowym objęte są następujące zadania modernizacyjne:

· Część A - Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej o łącznej długości 2 509,85 metra toru pojedynczego.
Zadanie dzieli się na dwa etapy:
Etap I - odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina.
Etap II -  odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.
 
· Część B - Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od Pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego o łączność długości 3 066,70 metra toru pojedynczego.
 
· Część C - Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska o łącznej długości 2 754,35 metra toru pojedynczego.
Zadanie dzieli się na dwa etapy:
Etap I – odcinek wzdłuż ul. Kraszewskiego.
Etap II – Skrzyżowanie Reja i Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.
 
W ramach robót powstaną odcinki torowisk zielonych wyposażone w system podlewania. Na wszystkich odcinkach torowisk wymienione zostaną sieci trakcyjne ze słupami trakcyjnymi, kablami zasilającymi i powrotnymi. Nowe tablice informacji pasażerskiej staną na wybranych peronach. Na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych powstaną nowe sygnalizacje świetlne. Jezdnie zyskają nowe oświetlenie uliczne.
Najkorzystniejsze oferty dla wszystkich trzech części złożyła firma Balzola Polska. Roboty dla poszczególnych zakresów wyceniła na:
- 38.891.694,73 zł (Część A)
- 31.830.930,53 zł (Część B)
- 33.899.771,13 zł (Część C)
Łącznie jej oferty wyniosły 104.622.396,39 zł.
Po sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym wszystkie trzy oferty zostały zaakceptowane.
W przetargu swoje oferty złożyły także firmy: Colas Rail Polska z Colas Rail SAS (konsorcjum), Torpol, TOR-KAR-SSON, Strabag i ZUE. Najdroższe oferty złożono na łączną kwotę ponad 132 milionów złotych.
 
Podpisanie umów między MZK a firmą Balzola będzie możliwe po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli przetargu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Roboty budowlane są realizowane w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.