Aktualności

Przetarg na pojazdy techniczne unieważniony

Niestety postępowanie na dostawę pojazdów technicznych w ramach zadania 7 zostało unieważnione. Nie wpłynęła do Spółki żadna oferta. Przetarg będzie ponownie ogłoszony.